Викладачі

В школі працюють 43 вчителя.

На кінець 2018-2019 н.р. якісний склад педагогічного колективу становив: 

спеціаліст вищої категорії – 23,

спеціаліст І категорії – 13,

спеціаліст ІІ категорії – 1,

спеціаліст – 11,

9 вчителів школи мають педзвання «Старший учитель»,

3 вчителя школи мають звання «Методист»

 

Кафедра української та російської філології
Кафедра англійської і німецької філології
Кафедра математики, фізики та iнформатики
Кафедра природничих дисциплін
Кафедра iсторiї та правознавства
Кафедра початкових класiв
Кафедра художньо-естетичного циклу
Кафедра фізичного виховання та основ здоров’я
Бібліотека