Етичний кодекс

ЗАТВЕРДЖЕНО

педагогічною радою ЗЗСО № 89

протокол № 23

від 20.10.20

 

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС 

Діє в Запорізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 89

 

Ми, вчителі, батьки та учні (члени шкільної спільноти), виходимо з того, що життя школи має керуватися правилами, які визначені всіма, відомі й зрозумілі всім та прийнятні для всіх. Правила мають ґрунтуватися на загальнолюдських цінностях, принципах демократії і прозорості в ухваленні рішень, рівного доступу до всіх послуг, поваги до різноманіття культур.

І. Ми у безпеці

Ми, вчителі, батьки та учні, виходимо з того, що школа має бути безпечним середовищем для всіх учасників освітнього процесу — усі учасники дбають, щоб воно було таким для кожного. Безпечне середовище складається як з фізичної, так і з психологічної безпеки.

 • Правила поведінки на території закладу
 1. Школа – це територія, на якій не місце будь-яким видам зброї, вибуховим, вогненебезпечним речовинам; спиртним напоям, тютюновим виробам та наркотичним речовинам.
 2. Цькування, бійки, залякування, лихослів’я та знущання над людиною є неприпустимими формами поведінки у школі та за її межами.
 3. В разі скоєння проти учня протиправних дій, потрібно звернутися до класного керівника, психолога, соціального педагога чи адміністрації.
 4. Учасники освітнього процесу дотримуються в закладі правил пожежної безпеки, вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності під час уроків та після їх закінчення.
 5. Навчальне та спортивне обладнання використовується безпечно та за призначенням.
 6. Під час перерв учні грають у безпечні ігри, не застосовують фізичну силу.
 7. Залишати територію школи можна лише з дозволу вчителів або медичної сестри (попередньо узгодивши з батьками)

 

 • Правила поведінки здобувачів освіти під час екскурсії
 1. Керівник групи проводить інструктажі з техніки безпеки під час екскурсій із записом в Журнал інструктажів.
 2. Під час слідування до місця перебування та назад дотримуватися правил дорожнього руху, не виходити на проїжджу частину.
 3. Без дозволу керівника групи учень не залишає місце перебування.
 4. У разі поганого самопочуття учень негайно повідомляє керівника групи.
 5. Не торкатися незнайомих предметів, які можуть бути вибухонебезпечними і повідомляти дорослим.
 6. Учням виконувати вказівки керівника групи, дотримуватися пристойної поведінки, бути толерантним, не ображати інших учасників екскурсії словесно чи фізично.

ІІ. Ми ввічливі

Ми, вчителі, батьки та учні, виходимо з того, що всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю, і в школі повинні панувати відношення в дусі братерства та ввічливості.

 • Етичні норми поведінки
 1. Учасники освітнього процесу спілкуються в закладі тільки державною мовою, дотримуючись етичних норм спілкування.
 2. Стосунки між здобувачами освіти, педагогами, батьками та персоналом школи будуються на взаємоповазі та довірі.
 3. Ввічливість, стриманість, доброзичливість є нормою поведінки для всіх учасників освітнього процесу. Вони висловлюють свої погляди, не зачіпаючи гідності і почуття інших людей.
 4. Здобувачі освіти чемні і проявляють пошану до старших, піклуються про молодших.
 5. Учні чують вчителя і поводяться так, щоб чути своїх товаришів.
 6. До класу вчителі та учні приходять без запізнень. Зранку – за 10-15 хвилин до початку навчальних занять, займають своє робоче місце, готують все необхідне.
 7. Верхній одяг учня перебуває протягом занять у гардеробі.
 8. Мобільний телефон та гаджети використовується лише в позаурочний час, або за потребою під час навчання.
 9. Педагогічний та учнівський колектив, технічний персонал дбають про авторитет та імідж закладу освіти, зокрема: не є носіями негативної оцінки чи інформації як про своїх друзів, колег, співробітників, так і про заклад у цілому.

 

 • Поведінка відвідувачів їдальні
 1. Відвідувачі приходять в їдальню після закінчення уроку, дотримуються черги при отриманні їжі.
 2. Під час обіду дотримуються добросусідських взаємин і поводяться пристойно, шанобливо ставляться до працівників їдальні.
 3. Рекомендовано вживати їжу та напої, придбані тільки в їдальні.
 4. Відвідувачі самі прибирають посуд зі столу після прийому їжі.
 5. Здобувачі освіти дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.

 

 • Матеріальна відповідальність учасників освітнього процесу
 1. Учасники освітнього процесу піклуються про те, що їх оточує (школа, навчальні кабінети, книги, меблі), дбають про чистоту та порядок на території школи.
 2. Учасники освітнього процесу несуть відповідальність за зберігання власних мобільних телефонів та інших персональних гаджетів, девайсів.
 3. Учні відповідають за збереження свого майна. Якщо учень загубив щось зі своїх речей, школа не несе відповідальності.

 

ІІІ. Ми  старанні та наполегливі у навчанні

Ми, вчителі, батьки та учні, виходимо з того, що освіта повинна бути спрямована на повний розвиток людської особистості.

 • Освітній процес
 1. Педагогічні працівники мають право на:
  • академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
  • педагогічну ініціативу;
  • розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проєктів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання.

 

 1. Оцінювання навчальних досягнень учнів є неупередженим. Критерії оцінювання є прозорими, справедливими та зрозумілими для всіх.

 

 1. Протягом дня учні заздалегідь готують навчальне приладдя до уроку.
 2. Щоденник учні ведуть акуратно, своєчасно і точно записують домашнє завдання і подають на оцінку вчителю.

 

 • Пропуск занять
 1. Батьки/особи, що їх замінюють повідомляють вчителеві зранку про відсутність дитини та надсилають фото пояснювальної у доступному месенджері з подальшим наданням у паперовому вигляді.
 2. Учень, який був відсутній у школі з причини хвороби до 10 календарних днів може відвідувати школу без надання довідки від лікаря, але за наявності пояснювальної від батьків про причину відсутності.
 3. У разі відсутності в школі учень отримує завдання через електронний щоденник та виконує їх.

 

 

!!! На основі Етичного кодексу школи 89 класні колективи розробляють свої правила поведінки.