Прозорість та відкритість діяльності закладу

Нормативно-правове забезпечення діяльності закладу

Запорізької гімназії №89 Запорізької міської ради

Рішення ЗМР від 27.07.2022 №30 про зміну найменування закладів освіти.

Наказ департаменту освіти і науки Запорізької міської ради про затвердження статуту Запорізької гімназії №89 Запорізької міської ради від 29.09.2022 р. №448 р.

Статут Запорізької гімназії №89 Запорізької міської ради

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Правила прийому до закладу освіти

Ліцензія на проведження освітньої діяльності

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником

Структура та органи управління закладу освіти

Мова освітнього процесу. В гімназії навчання відбувається українською мовою.

Правила прийому до закладу освіти. Класи гімназії формуються за погодженням з  територіальним відділом освіти Дніпровського району  згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності  приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним  вимогам  для  здійснення навчально-виховного процесу, відповідно до  кількості  поданих заяв про зарахування до навчального закладу. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ ДО 1-ГО КЛАСУ

Розпорядження Запорізького міського голови від 29.02.2024 №67р «Про затвердження Положення щодо впровадження у виконавчих органах Запорізької міської ради, підприємствах, установах та закладах, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» та пам’ятки (додатки до Положення розпорядження)

Створення умов для функціонування та розвитку закладу

Навчальний план на 2023-2024 н.р.

Освітня програма ЗГ № 89 на 2023-2024 н.р.

Стратегія розвитку дистанційного навчання в ЗГ № 89

Організація освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Список пед.працівників, які атестуються в 2024 році

Вибір і замовлення підручників та посібників для 1-го класу закладів загальної середньої освіти (грудень 2023 р.)

Вибір і замовлення підручників та посібників для 1-го класу 2023-2024 н.р.

Вибір і замовлення підручників та посібників для 6-го класу 2023-2024 н.р.

Вибір і замовлення підручників та посібників для 7-го класу 2024-2025 н.р.

Наявність вакантних посад: соціальний педагог

Створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування

Перелік додаткових освітніх  та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати. Додаткові освітні послуги не надаються.

Матеріально-технічне забезпечення

Результативність діяльності

Фінансування

Звіт про надходження та використання бюджетних коштів за січень-березень 2024 р.

Кошторис на 2024 рік

Звіт про надходження та використання бюджетних коштів за січень-грудень 2023 р.

Інформація про кошти, отримані з інших джерел (за період з січня 2023 р. по грудень 2023 р.)

Звіт про надходження та використання бюджетних коштів за січень-вересень 2023 р.

Інформація про кошти, отримані з інших джерел (за період з січня 2023 р. по вересень 2023 р.)

Кошторис 2023 р.

Кошторис за січень-вересень 2022 року

Кошторис 2022 р.