ЗАРАХУВАННЯ ДО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЗАРАХУВАННЯ ДО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ
ЗАРАХУВАННЯ ДО ШКОЛИ
Зарахування здобувачів загальної середньої освіти, які вимушені були змінити місце навчання та/або проживання (перебування) та знаходяться в Україні чи за її межами, до закладів освіти відбувається за заявою, що подається до закладу загальної середньої освіти міста Запоріжжя
ЗАЯВА ПРО ЗАРАХУВАННЯ
Заява про зарахування дитини шкільного віку до закладу загальної середньої освіти подається одним з батьків, опікуном, іншим законним представником дитини або повнолітнім здобувачем освіти нарочно (особисто), електронною поштою (сканкопія, фотокопія), іншими засобами зв`язку.
Форма заяви довільна, додаткові документи надаються за наявності
ЗАРАХУВАННЯ УЧНЯ
Впродовж одного робочого дня після отримання заяви про зарахування дитини до школи керівник закладу освіти видає наказ про зарахування учня до певного класу закладу загальної середньої освіти
ВИБІР ФОРМИ НАВЧАННЯ
Навчання для учнів з числа тимчасово переміщених осіб організовується за будь-якою формою, що може забезпечити заклад освіти та є найбільш безпечною, відповідно до заяви одного з батьків (або іншого законного представника дитини), в тому числі і за індивідуальною формою: екстернатною, сімейною (домашньою)
НАВЧАННЯ. ОЦІНЮВАННЯ
Освітній процес в закладах освіти міста організовується за умови забезпечення максимально можливої безпеки учасників освітнього процесу, в тому числі з використанням технологій дистанційного навчання.
Оцінювання результатів навчання учнів здійснюється відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України (за потребою, в дистанційному форматі)

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ
Результати навчання учнів, які зараховані до закладів освіти міста, фіксуються в окремих журналах.
По завершенню навчального року закладом освіти готуються та видаються документи про освіту: свідоцтво досягнень (учням початкових класів), табель навчальних досягнень (учням 5-8, 10 класів), свідоцтво про базову середню освіту (учням 9 класу), свідоцтво про повну загальну середню освіту (учням 11 класу).
Заклади освіти, в яких тимчасово навчались учні, можуть видавати їм інформаційні довідки про період навчання із зазначенням переліку предметів, окремих тем та результатів оцінювання.